English pages

Vydavatelství LOTOS

VYDAVATELSTVÍ   KRONIKA   KATALOG/OBCHOD

MFKH 2019

www.mfkh.cz

 

Kronika

Křty našich alb

KrestWerich021216

Kmotry CD Jan WERICH Forbíny vzpomínek I. byli 16. prosince 2002 Zdeněk Svěrák a Jiří Suchý, na vydání mají zásluhu Alena Štěpánková (vlevo) a Marie Nosková z vydavatelství Lotos. K pohodě podvečera v Redutě přispěla Vlasta Průchová.


Vydavatelství   Kronika   Katalog/obchod